Talentide leidjad
Talentide arendajad ja hindajad
Tasutiim

Piret Jamnes

partner

“Vaatan organisatsiooni kui tervikut. Mulle meeldivad mõttetööd ja loovust nõudvad projektid, millel  on organisatsiooni kontekstis tulevikku ulatuv positiivne mõju ja tähendus. Tähendus ongi minu jaoks praegu võtmesõna – ilma selleta pole efektiivsusest kasu ega eesmärkidel jumet. Tähendust leida ja oma elu/töö kontekstis teadlikkust suurendada aitan ka nõustatavatel ning coacheedel.“

 

  • Piret Jamnes on omandanud Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise eriala magistrikraadi. 
  • Spetsialiseerunud talendijuhtimisele, kompetentside hindamisele (hindamine nii sobivuse kui arengu eesmärgil), talentide arendamisele ja nõustamisele (karjäärinõustamine, coaching, outplacement jne).
  • Viib läbi koolitusi ja programme: arenguvestluste koolitus,  karjäärinõustamise koolitus, nõustamismeetodite koolitus, hindamismeetodite koolitus, mentorite programm, coachingu programm jt.
  • Konsulteerib talendijuhtimise projekte: võtmeametikohtade ja võtmetöötajate määratlemine, kompetentsimudelite väljatöötamine, talendiinventuurid, talendijuhtimise süsteemi sisseseadmine ja arendus; tulemuste hindamise sidumine palgasüsteemiga.
  • Loeb karjääriplaneerimise loenguid Tallinna Ülikoolis.

 

CEB SHL Grupi akrediteeritud koolitaja.
Firework Career Coachi sertifikaat.
Business Coachi sertifikaat.
Karjäärinõustaja sertifikaat (V taseme kutsetunnistus).

Business Coaching Center, rahvusvahelise coachide võrgustiku liige.
ICF Estonia asutajaliige.
Eesti Karjäärinõustajate Ühingu asutajaliige.
Eesti Mentorite Koja asutajaliige ja juhatuse liige.

 

Fonteses aastast 2001.