Talentide leidjad
Talentide arendajad ja hindajad
Tasutiim

Tiiu Allikvee

juhtivkonsultant

„Mulle meeldib inimeste ja organisatsioonide “sisse vaadata” ja näha asjade omavahelisi seoseid. Tunnen rõõmu sellest, kui koos paremate tulemusteni jõuame. Minu töös ei ole sarnaseid päevi”.

  • Tiiu Allikvee on omandanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi (Tallinna Ülikool) kultuurhariduse eriala magistrikraadi ning läbinud Tartu Ülikooli avalikkussuhete ja teabekorralduse eriala magistriõppe.
  • Juhib Fonteses talentide arendamise kompetentsikeskust
  • Keskendub mentorluse ja coachingu valdkonna teemadele, tegutseb coachina.
  • Spetsialiseerunud talentide kompetentside hindamisele, arendamisele ja nõustamisele (karjäärinõustamine, coaching ja outplacement).
  • Viib läbi erinevaid koolitusi ja programme: mentorite ja coachingu programmid, karjäärinõustamine, arenguvestluste läbiviimine, tagasisidestamine, nõustamis- ja hindamismeetodite koolitused jne

Business Coachi sertifikaat.
Volition Booster® Coachi sertifikaat.

Firework Career Coachi sertifikaat.
Karjäärinõustaja sertifikaat (V taseme kutsetunnistus).

 

Business Coaching Center, rahvusvahelise coachide võrgustiku liige.
ICF Estonia asutajaliige.

Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige.
Eesti Mentorite Koja asutajaliige ja juhatuse esimees.

  

Fonteses aastast 1998.