Meie koostööpartnerid

SHL Grupp

Fontes alustas koostööd SHL Grupiga 2000. aasta alguses. Fontes täidab Eestis SHL-i distribuutori rolli st. on SHL-i hindamismeetodite esindaja Eestis.

SHL Grupp on 1977 aastal Inglismaal asutatud konsultatsioonifirma inimressursside juhtimise valdkonnas. SHL-I tegevus põhineb teaduslikult välja töötatud hindamisinstrumentide kasutamisel, mille abil kindlustatakse inimeste sobivus oma tööga ning organisatsiooniga.

Tänaseks on SHL-I esindused üle kogu maailma, hindamisinstrumente on tõlgitud enam kui 30-sse keelde.
Rohkem infot: www.shlgroup.com

Fonteses kasutatavad SHL-i hindamisinstrumendid on kohandatud Eesti tingimustele ja olemas eesti keeles:

  • Verbaalse Loogilise Mõtlemise Test (VMG)
  • Aritmeetilise Loogilise Mõtlemise Test (NMG)
  • Tööalane Isiksuse Küsimustik (OPQ - veebipõhine)
  • 360 kraadi hindamine
  • Erinevad kaasused ja rollimängud

 

Mercer

Fontes viib koostöös Mercer LLC-ga Baltikumis läbi Mercer Total Remuneration Survey (TRS) nimelist uuringut, mille näol on tegemist enam kui 120 riigis ühtse metoodika alusel läbi viidava palga- ja kompensatsiooni-uuringuga, mis pakub põhjalikku infot töötajatele pakutavatest tasusüsteemidest. TRS palgauuringu klientideks on eelkõige rahvusvahelised korporatsioonid ja kohalikud organisatsioonid, mis tegutsevad ka väljaspool Eestit. Mercer’i TRS uuringu näol pakub Fontes lisaväärtust organisatsioonidele, kes lisaks kohalikule palgainfole vajavad rahvusvahelist võrdlust tasusüsteemide ülesehituses ning võimalust kõigis korporatsiooni organisatsioonides kasutada ühtset ametikohtade hindamise süsteemi ja palgaturuvõrdluse metoodikat.

Mercer on 1975. aastal asutatud üks maailma suurimaid personali- ja talendijuhtimise konsultatsioonide pakkuv organisatsioon.

Rohkem infot: www.mercer.com