Alanud on registreerumine Fontese IX Mentorite programmi

 

Programmi eesmärk


Viia kokku juhid erinevatest organisatsioonidest ja pakkuda neile võimalust koostööks, mis oleks mõlemale osapoolele arendav.

 

Sihtrühm


Mentorid – tippjuhid (valitud juhid erinevatest ettevõtetest).

Menteed - tippjuhid, keskastmejuhid, esmatasandi juhid, erandjuhtudel ka juhipotentsiaali- ja ambitsiooniga spetsialistid.

 

Läbiviijad


Gunnar Toomemets, Tiiu Allikvee, Piret Jamnes.


Väärtus


Mentorile:

 • Coachingu- ja nõustamistehnikate omandamine.
 • Teiste juhtidega kogemuste vahetamine. Isikliku kontaktivõrgustiku arendamine.
 • Enda parem tundmaõppimine, proovilepanemine töös juhiga teisest ettevõttest (menteega).
 • Grupikaaslastelt (sh oma individuaalselt programmi tugiisikult) tagasiside saamine, „peeglisse vaatamine“.
 • Võimalus kasutada omandatud oskusi oma igapäevatöös tippjuhina.
 • Võimalus pakkuda teisele juhile (menteele) arenemisvõimalust, tuge, oma kogemust.

 

Menteele:

 •  Võimalus teha koostööd kogenud juhiga.
 •  Võimalus saada ideid, aga ka ausat tagasisidet.
 •  Võimalus arutada juhtimisel üles kerkinud olulisi teemasid.
 •  Tegeleda oma arenguvajadustega neutraalse ettevõttevälise inimese abiga.
 •  Juhirolli läbimõtlemine enda jaoks (missugune juht tahan olla?).
 •  Saada mõtteid edasiste plaanide tegemiseks.

 

Protsess


Mentorite ja menteede väljavalimine kindlakslepitud kriteeriumide alusel (isiksuse test, motivatsiooniküsimustik, intervjuu).

 • Mentorid: 5 töötuba mentoritele (10.09, 15.10, 12.11, 14.01 ja 18.02; kell 9.-16.00, algus-ja lõpuüritus kuni umbes kell 17.00), programmi algus- ja lõpuüritus (10.09 ja 18.02), praktika – individuaalsed kohtumised menteega 6 kuu jooksul (min 5-6 kohtumist), üks personaalne coachingusessioon ja kovisioon.
 • Menteed: programmi alguse ja lõpuüritus, 5-6 individuaalset kohtumist mentoriga ja 2 menteede grupikohtumist (15.09 ja 3.12, kell 9.-12.15).  
 • Jooksev koostöö Fontese-poolse tugiisikuga (tagasiside, probleemide lahendamine, ideede genereerimine jms).

 

Töötoad mentoritele – mida seal tehakse?

 

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse mentorluse ja coachingu olemus huvitaval viisil, näiteks vaadates filme ja hiljem nende üle arutledes.
 • Õpitakse coachingu ja nõustamise põhivõtteid, et oleks seljakotis piisavalt tööriistu, kui menteega tegelema hakatakse.
 • Jagatakse kogemusi.

 

Grupikohtumised menteedele – mida seal tehakse?

 

 • Püstitatakse individuaalseid karjääri- ja arengueesmärke.
 • Jagatakse kogemusi koostööst mentoriga.
 • Õpitakse tagasiside andmist.

 

 

Hind:


 • Mentorile: 2900 eurot + km , enne 8. juunit registreerudes kehtib soodushind 2750 eurot + km.
 • Menteele: 1100 eurot + km, enne 8. juunit registreerudes kehtib soodushind 1050 eurot + km.

 


 

Tutvu mentorite programmis osalenute muljetega.
Vaata mentorite programmis osalenute nimekirja.

 


Osalemissoovist on võimalik teada anda ja küsimustele vastuseid saada e-maili teel Signe.Unt@fontes.ee või telefonil 6 277 072.