Lõppes II Internal Coachingu programm

27. veebruaril 2015 lõppes teine Fontese Internal Coachingu programm, mis koosnes kokku neljast moodulist ja kestis jaanuarist veebruarini.  Tegemist on organisatsioonisiseste  coachingu-/mentorlusprogrammide koordinaatorite väljaõppeprogrammiga Eestis.

Koolitusgrupis osales 7 inimest ning keskenduti järgmistele teemadele: kuidas sisemine coachingusüsteem aitab organisatsiooni eesmärke täita, mis on internal coachi roll ettevõttes, missugune võiks olla programmi kommunikatsioonistrateegia, kuidas komplekteerida osalejate gruppe ja koolitada välja coachid, kuidas moodustada coachingupaare, mis on programmi koordinaatori peamised ülesanded, kuidas hinnata programmide tulemusi ja mis on sisemiste programmide läbiviimise peamised riskid ning ohukohad. Koolituse viisid läbi Certified Business Coachid Tiiu Allikvee ja Piret Jamnes. Programmi koordinaator oli Signe Unt.

 

Fontese II Internal Coachingu programmi lõpetajad:

Anny Miilberg, Elektrilevi OÜ

Heddi-Liis Laurits, Statoil Fuel & Retail Eesti AS

Helo Tamme, ISS Eesti AS

Iiri Kikas, Stockmann AS

Raivo Valk, Tartu Ülikool

Signe Unt, Fontes PMP OÜ

Tuuliki Mardisoo, Välisministeerium

 

Järgmine Internal Coachingu programm toimub 2016 aasta alguses. Fontes on valmis läbi viima samal teemal ka sisekoolitusi ja konsultatsioone ettevõtetes. Lisainfo koolituse läbiviijatelt: Tiiu Allikveelt või Piret Jamneselt. Registreerumine: signe.unt@fontes.ee.