Alanud on registreerumine Fontese X Mentorite juubeliprogrammi!

Programmi eesmärk:

Viia kokku juhid erinevatest organisatsioonidest ja pakkuda neile võimalust koostööks, mis oleks mõlemale osapoolele arendav.

 

Sihtrühm:

Mentorid – tippjuhid (valitud juhid erinevatest ettevõtetest).

Menteed - tippjuhid, keskastmejuhid, esmatasandi juhid, erandjuhtudel ka juhipotentsiaali- ja ambitsiooniga spetsialistid.

 

Läbiviijad:

Gunnar Toomemets, Tiiu Allikvee, Piret Jamnes.

 

Mida saab mentor:

 • Analüüsib oma mentori- ja juhiprofiili ja rõõmustab oma tugevuste üle ning teadvustab riskikohad.
 • Kujundab koos grupikaaslastega arusaamise mentorluse võimalustest ja harjutab coachingu- ja nõustamistehnikaid.
 • Kasutab oma kogemusi ja teadmisi koostöös menteega ehk juhiga teisest organisatsioonist. 
 • Aitab seeläbi kaasa mentee plaanide teostumisele nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, arendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Saab kogemuse coachitava rollis olemisest ja võimaluse tegeleda enda jaoks oluliste teemadega.
 • On arengupartneriks ühele oma kaaslasele mentorite grupist.
 • Paneb ennast proovile, õpib ennast  ja oma piire tundma.
 • Saab kasutada omandatud oskusi oma igapäevatöös tippjuhina.

 

Mida saab mentee:

 

 • Saab isikliku mentori, kes keskendub tema vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saab arutada enda jaoks olulisi teemasid.
 • Analüüsib oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtleb läbi oma vajadused ja eesmärgid.
 • Saab võimaluse mõelda läbi oma karjäärieesmärgid.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, arendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Tutvub paari organisatsiooniga lähemalt.
 • On arengupartneriks ühele oma kaaslasele mentorite grupist.

 

Grupid

Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.

 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor ja mentee saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames septembrist 2016 kuni septembrini 2017.

 

Inspireerivad töötoad

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.

 

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
 • Mentorid ja menteed käivad külas paaris organisatsioonis.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.

 

Fontese tugi

 • Iga koostööpaar saab endale tugiisiku Fontesest, kes hoolitseb nende eest  terve programmi vältel. Mentorid saavad ühe personaalse coachingusessiooni.
 • Fontes viib läbi individuaalse juhi- ja mentorprofiili analüüsi.
 • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.

 

 

Investeering rahas ja ajas:

 

Mentorid

2900 eurot + km,  kuni 6. aprillini registreerudes kehtib soodushind 2750 eurot + km ja eelnimetatud perioodist 6.juunini soodushind 2825 eurot + km.

70 tundi, sh 5 töötuba mentoritele (15.09.2016, 13.10.2016, 17.11.2016, 12.01.2017 ja 16.02.2017, kell 9.00-16.30, programmi algus- ja lõpuüritus (15.09.2016 ja 16.02.2017).

 

Menteed

1450 eurot + km, kuni 6.aprillini registreerudes kehtib soodushind 1350 eurot + km ja eelnimetatud perioodist 6. juunini soodushind 1400 eurot + km.

35  tundi, sh 3 menteede grupikohtumist (21.09.2016, 2.11.2016 ja 4.01.2017 kell 10.00 – 13.15), programmi algus- ja lõpuüritus (15.09.2016 ja 16.02.2017 ).

 

Tutvu Mentorite programmis osalenute muljetega

Vaata Mentorite programmis osalenute nimekirja

Õppekava

 

Programmi registreerumiseks ja lisainfo saamiseks võta ühendust programmi koordinaatori Aive Uueniga – aive.uueni@fontes.ee, 62 770 60