JUHIPOTENTSIAALI ANALÜÜS

Küsimused, millele juhipotentsiaali analüüs aitab vastuseid leida:

·         Missugused on minu loomuomased eeldused juhirolli täitmiseks?

·         Miks mul mõned tegevused tulevad hästi välja ja mõned nõuavad pingutust?

·         Missugused minu isiksuse omadused aitavad mul juhitööd teha?

·         Missugused minu isiksuse omadused võivad muutuda juhitöös piiranguks?

·         Kas minu profiil on pigem spetsialisti või juhi profiil?

·         Kas ma sobiksin juhtide juhiks?


Sihtrühm:

Juhipotentsiaali analüüs on mõeldud nii talendile kui organisatsioonile. Talendil aitab see analüüs aru saada, kuivõrd on tema loomuomane potentsiaal rakendatud ning on abiks karjääriotsuste tegemisel ja arengufookuste paikapanemisel Organisatsioon saab selle abil paremini aru, mil määral tema juhtide hulgas on väljapaistvate juhieeldustega inimesi ja kelle arendamisse tuleks rohkem panustada. Analüüs sobib ka organisatsiooni talendi- ja järelkasvuprogrammidesse töötajate valimisel. Võimalik läbida nii individuaalselt kui grupis. 


Analüüs sisaldab:

1) Aritmeetilise ja verbaalse loogilise mõtlemise teste – tulemuseks mõtlemise kiiruse ja täpsuse näitajad võrdluses teiste  juhtidega.

2) Tööalase isiksuse küsimustikku – tulemuseks individuaalne isiksuse profiil.

3) Tagasisidesessiooni individuaalselt või grupis, kus arutatakse läbi sinu juhiprofiil ja – potentsiaal.

4) Juhipotentsiaali kirjalikku raportit, kus on loetletud sinu 5 peamist tugevust ja 5 riskikohta.

5) Tagasisidet sinu individuaalsele arenguplaanile (soovi korral).

 

Hind:  1 - 2 inimest – 359 € + km/inimene

          3 - 16 inimest – 279 € + km/inimene

Ajakulu: umbes 3 tundi. 

Kui sul on juhipotentsiaali analüüsi kohta küsimusi või soovid seda tellida, võta ühendust hindamisassistendi Siim-Joonas Räimega, siim-joonas.raim@fontes.ee või 62 770 71.