Individuaalne mentor

FONTES JA MENTORLUS

 

Trooja sõja aegu võttis kuningas Odüsseus oma pojale Telemachosele õpetaja ja kaitsja – Mentori. Sellest on möödunud aastatuhandeid, kuid mentorlus elab edasi, olles ka tänases maailmas arengupartnerluse sünonüüm ja samas oma vormilt ja võtetelt uuenenud. 

Fontes on alates aastast 2007 koolitanud mentoreid Fontese mentorite programmis (FMP). Programm toimub igal aastal ja selle on praeguseks lõpetanud üle 100 juhi. Paljud FMP programmi vilistlased on peale programmi lõpetamist jätkanud oma põhitöö kõrvalt tegutsemist mentorina. Lisaks 9-le FMP-le on Fontes läbi viinud paarkümmend mentorprogrammi erinevates orgnisatsioonides. 

2015. aastal kutsus Fontes koostöös FMP vilistlasmentoritega ellu Eesti Mentorite Koja.

Kes on mentor?

Fontese programmide lõpetanud kuuluvad Fontese koostööpartneritena mentorite võrgustikku, keda Fontes vahendab mentoriteks juhtidele, kes on huvitatud enda arendamisest.

Fontese poolt väljapakutud mentorid on juhid erinevatest valdkondadest, kellel on mentori väljaõpe ja -kogemus. 

 

Kuidas leiame sulle mentori?

Et saaksid koostööst mentoriga maksimaalset kasu, valime sulle mentori, arvestades sinu juhiprofiili ja -vajadusi. Selleks teeme eeltöö:

 • Kõigepealt räägime läbi sinu ootused mentorile ja kaardistame teemad, mida tahaksid mentoriga arutada.
 • Võimaluse korral küsime sisendit ka sinu tööandjalt.
 • Analüüsime sinu juhiprofiili ja sõnastame sinu isikliku ressursi.
 • Võrdleme sinu profiili meie võrgustikus olevate mentorite profiilidega.
 • Pakume välja kõige suurema sobivusega mentori(d).

 

Kuidas mentor saab sind aidata?

Mentor aitab sul lahendada erinevaid küsimusi. Kuigi küsimused, mida koos arutatate, võivad olla seotud ka operatiivsete teemadega, on mentori tegevus üldjuhul suunatud tulevikku ning koostöö pikaajaline (4-12 kuud).

Näiteks võid mentorit vajada järgmiste teemadega tegelemisel:

 • Sind on edutatud või oled hiljuti organisatsiooni tulnud ja pead uuel ametikohal hakkama saama keerukama vastutusega.
 • Inimeste juhtimise oskuste edasiarendamine.
 • Protsessi juhtimise oskuste arendamine.
 • Omanike või juhtkonnaga on erimeelsusi.
 • Tahad olla juhina edukam/efektiivsem.
 • Eesmärkide saavutamine võiks olla parem.
 • Pead tegema isiklikku karjääri puudutavaid otsuseid.
 • Tahad tegeleda isiklike juhtimispõhimõtetega – missugune juht ma tahaksin olla ja miks.

 

Mida saad koostööst mentoriga?

 • Võimaluse vahetada oma mõtteid kogenud juhiga.
 • Võimaluse saada ausat tagasisidet oma ideedele ja plaanidele.
 • Uusi ideid, teist vaatenurka.
 • Ärakuulamist ja tuge.
 • Professionaalseid näpunäiteid, infot.
 • Mentori kogemuse kirjeldust selle kohta, kuidas tema on midagi teinud või teeb.

 

Mentorprojekti etapid

 • Eeltöö – sinu juhiprofiili analüüs ja vajaduste läbiarutamine Fonteses.
 • Sobiva mentori väljavalimine.
 • Koostöö lähteülesande ja kohtumiste arvu kokkuleppimine (võib sisaldada ka kohtumist sinu  juhiga).
 • Kohtumised mentoriga 4-12 kuu jooksul.
 • Programmi lõpukohtumine koos tööandja esindajaga.

 

Fontes küsib sinult tagasisidet vähemalt 3 korda projekti jooksul – peale esimest kohtumist mentoriga, projekti keskel ja lõpus.

Sind toetab kogu projekti jooksul tugiiskuna Fontese konsultant, kellega koos oled läbi arutanud lähteülesande ja oma juhiprofiili ning kes korraldab sinu esimese ja lõpukohtumise mentoriga. Tugiisikut vajad ka siis, kui koostöös mentoriga tekivad küsimused/tõrked/kõhklused.

Vastavalt kohtumiste arvule on individuaalse mentorlusprogrammi hind  1500 – 3200 eurot + km.

 

Kui soovid leida endale mentorit, anna oma huvist märku: Aive Uueni Aive.Uueni@fontes.ee, 6 277 077

Lisainfo: Tiiu Allikvee Tiiu.Allikvee@fontes.ee, 6 277 066 ja Piret Jamnes Piret.Jamnes@fontes.ee, 6 277 081.