Fontesel on rõõm teatada, et mentorlusradadele on uue organisatsioonina sisenenud Eesti Rahvusringhääling

ERR töötajal Urmas Vainol tärkas idee minna matkama mentorlusradadele koos ERR liikmeskonnaga ning tänaseks saame öelda, et Urmase plaan on õnnestunud 100%.

Nimelt perioodil mai 2015 - mai 2016 viis Fontes läbi ERR I Mentorite programmi, milles osales kokku 8 mentorit ja 8 menteed ETV-st. Mentorid ja menteed omandasid esmased mentorlusteadmised nii töötubadest kui ka mentor-mentee koostööpraktikast.

Programmi lõpuüritusel jäi kõlama, et programmi jooksul on tugevnenud organisatsioonisisene võrgustiku tunne; on leitud endale juurde üks hea sõber, kelle poole pöörduda; on tehtud avastusi suure organisatsiooni erinevatest tahkudest; omandatud suurem oskus eneseanalüüsiks ning kindlasti on saadud juurde enesekindlust ja julgust.

Koostöö oli sedavõrd viljakas, et juba aprillis 2016 alustati koos uue programmiga.

 

Täname ülivõrdes metorluse entusiasti Urmas Vainot ja Eesti Rahvusringhäälingut koostöö eest!