Fontes ja SEB on leidnud ühise tee mentorluse valdkonnas

Fontesel avanes võimalus läbi viia SEB I Mentorite programm, milles osales kokku 11 mentorit ja 11 menteed. Programm algas 13. jaanuaril 2016 avaüritusega ning lõppes piduliku lõpuüritusega 19.mail 2016. Programmi kohta antud tagasisides ja ka lõpuüritusel jäi kõlama mõte, et programm on organisatsiooni liikmete jaoks oluline ning mentorluse teemaga soovitakse jätkata.  Ning nagu SEB mentee lõpuüritusel ütles: „Kerged asjad on meile vaid maiuspaladeks, väljakutsed on need, mis meid arendavad ja edasi viivad. Selline oli ka SEB Mentorite programm“.

Programmi jooksul toimusid töötoad nii mentoritele kui ka menteedele, kovisioonigrupid ning töötasid mentor-mentee paarid.  

SEBi poolne programmi eestvedaja oli Ringa Maripuu, tänu kellele kaasati esimese programmi organisatsiooni võtmeisikud.

Soovime SEB-le edu mentorluse radadel!