CV – enese parim turundustööriist

CV on elementaarne osa uuele töökohale kandideerimisel, mis tihtipeale määrab ka ära, kas inimese motivatsioonikirja loetakse või mitte. Kui konkurss konkreetsele ametikohale on populaarne ja kandideerijaid palju, siis endast silmapaistva esmamulje loomine võib olla ainult sekundite küsimus. Järgnevalt toob Fontese nooremkonsultant Kevin Schultz välja peamised soovitused, mida jälgida oma CV koostamisel ja põhilised eksimused, mida vältida.


Ütle vähe, aga palju

CV eesmärk on öelda võimalikult lühidalt võimalikult palju – klassikaliselt hea pikkus on 1-2 lk. Pikkade lohisevate lausete asemel kasuta loetelusid või märksõnu ning lähtu sellest, mida töökuulutuses potentsiaalses töötajas otsitakse. Tööintervjuu on juba see koht, kus saab pikemalt ja detailsemalt mõningatest asjadest rääkida.

 

Hariduskäigust rääkides maini ära ainult kõrgharidus. Juhul, kui lõpetasid gümnaasiumi medaliga, siis see tasub küll kirja panna. Koolitustega on sama lugu, nendest oleks välja tuua ainult suuremahulised ja spetsiaalseid erialateadmisi puudutavad.

Töökogemuste puhul keskendu eelkõige nendele kogemustele, mis haakuvad sinu tänase erialaga. Kindlasti märgi iga kogemuse juurde paari lausega, millega tegelesid ja lisaks võiks välja tuua ka olulisemad saavutused.

 

Oskuste kategoorias võiks vältida levinud või aegunud programmide välja toomist (Word, PowerPoint, Gmail, Windows 98 jms), sest reeglina oskavad neid pea kõik inimesed kasutada või on lihtsasti õpitavad ning kandideerimisel need eelist ei anna. Keskenduda tuleks hoopis haruldasematele programmidele, mis enamus inimeste teadmiste pagasisse ei kuulu, kuid ühteaegu haakuvad ka Sinu ametikohaga, kuhu kandideerid.

 

Ole sina ise

Ausus on parim külg, mida inimene endast näidata saab. Ära mängi kedagi teist, vaid presenteeri ennast ja oma oskusi nii nagu need on. Paljudel juhtudel kirjeldatakse oma vastutusvaldkonda laiemana, kui see tegelikult oli. Näiteks jäetakse CV-s mulje suure meeskonna ja terve valdkonna juhtimisest, kuid intervjuul selgub, et tegelikkuses juhtis kandidaat vaid ühte väikest osa sellest. Üldiselt on kasulik oma CV-s pigem tagasihoidlikum olla, sel juhul on intervjuul palju lihtsam meeldejäävat muljet jätta.

 

Nutikas viis, enne kronoloogilise CV esitamist, on kirjutada endast lühike professionaalne profiil ehk lühikokkuvõte oma kogemustest ja tugevustest. Selle juures mõtle näiteks küsimustele: milline on olnud sinu senine karjäär, mis on sinu suurimad saavutused, mida sulle teha meeldib.

 

Ära unusta visuaalset pilti

CV puhul on esmane loomulikult sisu, ent selle “pakend” loob ilusa terviku. Kindlasti jälgi, et kogu info oleks selgelt struktureeritud. Loo endale universaalne CV-põhi, mida erinevatele ametikohtadele kandideerides saab muuta ja täiendada vastavalt vajadusele, kasutades neid märksõnu, mida töökuulutuseski. Mugav tööriist selle jaoks on näiteks Fontese Talendipanga rakendus: https://talendipank.fontes.ee. Kes tegutseb aga loomingulisel alal ja rõhuda tuleb rohkem pildile kui tekstile, siis selle inimese jaoks on olemas kasulik rakendus Enchancv (https://enhancv.com).

 

Korrektsus on täpp i peal

Grammatiline korrektsus on äärmiselt tähtis faktor CV juures, see paneb ilusa punkti kogu tervikule. Eksimine on inimlik ja meil kõikidel võib teksti sisse lipsata kirjavigu, kuid selle vältimiseks loe oma tekst korduvalt läbi või palu heal sõbral CV-le pilk peale visata. Sellest võib palju kasu olla!

 

 

Üldiselt mängib kõige suuremat rolli CV oskuslik ülesehitus ja selle selge struktureeritus. Tähtis on säilitada ka konkreetsus ning jätta välja aegunud või ebaoluline info. Kui tunned, et vajad sel teemal veelgi põhjalikumat nõu, siis sul on alati võimalus Fontese ekspertide poole pöörduda.