Fontese palgaturu prognoosiuuring: käesolev aasta tuleb stabiilne

Ilmar Põhjala, Fontese analüütik-konsultant

 

Fontese palgauuringute meeskond sai möödunud kuul valmis 2018. aasta palgaturu prognoosiuuringuga, milles vaadatakse tagasi läinud aastale ja tehakse ettevõtete poolt prognoose alanud aastale.

 

Eelmine, 2017. aasta osutus ettevõtete hinnangul suhteliselt rahulikuks ja stabiilseks. Ka käesolevaks aastaks ei ole suuremaid muutusi plaanis ja pigem plaanitakse muutumatult jätkata – palgamuutusteks ennustatakse keskmiselt 4%. Suurenevate personalikuludega on arvestanud 77% uuringul osalejaist. Küll aga väljendus vastajatest teadmatust seoses tulumaksusüsteemi muudatustega – mis hakkab täpsemalt juhtuma?

 

Fontese hinnangul annab valitsus – kiire palgakasvu tingimustes – selle liigutusega armuaega nendele ettevõtetele, kelle ärimudeli kandvaks alustalaks on odav tööjõud. Siiski prognoosiuuringust see nii selgelt välja ei tulnud.

Küsimusele „Kas tulumaksusüsteemi muudatused 2018. aastal mõjutavad töötajate võimalikku palgatõusu protsenti?“ andis jaatava vastuse ligikaudu veerand vastanutest. Leidus neidki ettevõtteid, kes tänu uuele tulumaksuseadusele madalama palga saajatel brutopalka ei tõsta (netopalk suureneb), kuid samas kompenseerivad kõrgemapalgalistele netopalga vähenemise (tõstetakse brutopalka).

 

Tasub meeles pidada, et Fontese uuring ei peegelda kogu Eesti ettevõtlusmaastikku. Suurem hulk Eesti tööealisest elanikkonnast töötab väikeettevõtetes, st töötajate arv on alla 20 inimese, kes ei kuulu meie erinevate uuringute sihtgruppi, kuid kes on märksa tundlikumad kõikide maksumuudatuste suhtes.

Spordi- ja tervisekulude 400-eurost maksuvabastust ettevõtjad tervitasid ja paljudel ettevõtetel, kes ei ole antud soodustusi varasemalt kasutanud, on plaan need sel aastal oma töötajatele pakutavasse hüvede paketti lisada. Rääkimata siis nendest ettevõtetest, kes juba varasemalt on pidanud oluliseks oma töötajate tervisesse panustada.