Fontese XII Mentorite programmi (2018-2019) menteede grupis on veel vabu kohti. Mentorite grupp on täitunud!

Programmi eesmärk:

Viia kokku juhid erinevatest organisatsioonidest ja pakkuda neile võimalust koostööks, mis oleks mõlemale osapoolele arendav.

 

Sihtrühm:

Mentor – tippjuht, kes peab oluliseks saada coachiva mentori väljaõppe koos praktikaga ja panustada teisest organisatsioonist juhi oluliste teemadega tegelemisse. 

Mentee - keskastmejuht, esmatasandi juht  või  juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst tippjuhist mentoriga teisest organisatsioonist, kellega enda jaoks olulisi teemasid arutada.

 

Läbiviijad:

Gunnar Toomemets, Tiiu Allikvee, Piret Jamnes.

 

Mida saab mentor:

 • Analüüsib oma mentori- ja juhiprofiili ja rõõmustab oma tugevuste üle ning teadvustab riskikohad.
 • Kujundab koos grupikaaslastega arusaamise mentorluse võimalustest ja harjutab coachingu- ja nõustamistehnikaid.
 • Kasutab oma kogemusi ja teadmisi koostöös menteega ehk juhiga teisest organisatsioonist. 
 • Aitab seeläbi kaasa mentee plaanide teostumisele nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, arendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Saab kogemuse coachitava rollis olemisest ja võimaluse tegeleda enda jaoks oluliste teemadega.
 • On arengupartneriks ühele oma kaaslasele mentorite grupist.
 • Paneb ennast proovile, õpib ennast  ja oma piire tundma.
 • Saab kasutada omandatud oskusi oma igapäevatöös tippjuhina.

 

Mida saab mentee:

 

 • Saab isikliku mentori, kes keskendub tema vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saab arutada enda jaoks olulisi teemasid.
 • Analüüsib oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtleb läbi oma vajadused ja eesmärgid.
 • Saab võimaluse mõelda läbi oma karjäärieesmärgid.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, arendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Tutvub paari organisatsiooniga lähemalt.
 • On arengupartneriks ühele oma kaaslasele mentorite grupist.

 

Grupid

Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.

 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor ja mentee saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames septembrist 2018 kuni septembrini 2019.

 

Inspireerivad töötoad

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.

 

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
 • Mentorid ja menteed käivad külas paaris organisatsioonis.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.

 

Fontese tugi

 • Iga koostööpaar saab endale tugiisiku Fontesest, kes hoolitseb nende eest  terve programmi vältel. Nii mentorid kui menteed saavad ühe personaalse coachingusessiooni.
 • Fontes viib läbi individuaalse juhi- ja mentorprofiili analüüsi.
 • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.

 

 

Investeering rahas ja ajas:

 

Mentorid

3200 eurot + km.

98 tundi, mis sisaldab juhiprofiili analüüsi, 8 töötuba mentoritele ja kodutööde tegemist, programmi algus- ja lõpuüritust, kohtumisi menteega, kovisioonigrupis osalemist, koostööd arengupartneriga, individuaalset coachingusessiooni Fontese konsultandiga, 3 ettevõtte külastust ja tagasiside andmist.

Programmi jooksul toimub 8 kohtumist mentoriga (kokku ca 16 tundi).

 

Töötoad:

I töötuba + avaüritus 12.09.2018

II töötuba 11.10.2018

III töötuba 15.11.2018

Kovisioon (10.01.2019/14.02.2019/14.03.2019)

IV töötuba 10.01.2019

V töötuba 14.02.2019

VI töötuba 14.03.2019

VII töötuba 6.06.2019

VIII töötuba + lõpuüritus 10.10.2019

 

Menteed

2400 eurot + km.

52  tundi, mis sisaldab juhiprofiili analüüsi, 4 menteede töötuba, programmi algus- ja lõpuüritust, kohtumisi mentoriga, koostööd arengupartneriga, tugicoachi sessiooni Fontese konsultandiga, 2 ettevõtte külastust ja tagasiside andmist.

Programmi jooksul toimub 8 kohtumist mentoriga (kokku ca 16 tundi).

 

Töötoad:

Programmi avaüritus 12.09.2018

I töötuba 19.09.2018

II töötuba 7.11.2018

III töötuba 6.02.2019

IV töötuba 5.06.2019

 

Programmi registreerumiseks ja lisainfo saamiseks võta ühendust programmi koordinaatori Teele Aijaga– Teele.Aija@fontes.ee

 

VAATA lähemalt, kes on eelmistes Mentorite programmides osalenud.

LOE, millised muljed on osalejatele programmist jäänud.