Õige inimene õigel kohal !

 

Sinu ettevõtte edukus ja äritulemused sõltuvad eelkõige inimestest, kes Sinu ettevõttega seotud on. Seetõttu on organisatsiooni huvides tagada õigete inimeste töötamine õigetel ametikohtadel ning rollides, samuti seista selle eest, et tegijad ei lahkuks, vaid panustaks ettevõtte hüvanguks. Tipptegijate väljaselgitamiseks on kasulik investeerida hindamisse.

Fontes  hindab nii juhtide kui spetsialistide kompetentse, kasutades selleks hindamiskeskust. Hindamine jaguneb sobivuse hindamiseks ja arengupotentsiaali hindamiseks. Hindamistulemused edastatakse kirjaliku eksperthinnanguna, kus on toodud iga hinnatud kompetentsi numbriline tase (skaalal 1-5) ja hinnatud inimese tugevused ning arenguvajadused käitumusliku kirjeldusena. Hindamine aitab ära hoida valesid personaliotsuseid, mis võivad pikemas perspektiivis palju maksma minna.

Võta ühendust meie juhtivkonsultantidega:
Piret Jamnes - 6277 081
Tiiu Allikvee - 6277 066