Hindamise konsultatsioon


Kui soovid ise läbi viia kandidaatide hindamist, kuid vajad kindlust kasutatavate meetodite osas, saame aidata sobivate meetodite väljavalimisel alates testidest kuni intervjuuküsimusteni.

Kui oled otsustanud ise kandidaate hinnata, kuid soovid abi mingis lõigus, näiteks intervjuu läbiviimisel, isiksuse testi läbiviimisel ja tagasisidestamisel, saame võtta nende lõikude teostamise enda peale.

Aitame välja töötada kompetentsimudeleid ja kirjeldada ettevõttesisest hindamisprotsessi, seostada hindamisprotsessi arenguvestluste- ja talendijuhtimissüsteemiga.

Hindamismeetodite koolitused


•    OPQ32 tööalase isiksuse küsimustiku interpreteerimise koolitused.
•    Kompetentside hindamise koolitused.
•    Intervjueerimiskoolitused.

 

Võta ühendust meie juhtivkonsultantidega:
Piret Jamnes - 6277 081
Tiiu Allikvee - 6277 066