Mis on kompetentsid?

Kompetentside hindamine on rahvusvaheliselt rakendatav kaasaegne lähenemine ja keskendub üksikute isiksuseomaduste määratlemise asemel kompetentsidele (kogum hoiakutest, oskustest, isiksuse omadustest jne), mis on rakendatavad ja olulised töökeskkonnas,  andes  väärtuslikku ning adekvaatset infot tööalase edukuse prognoosimiseks.

Sisuliselt on tegemist juhtimisinfoga, mis on samaväärselt finantsinfoga vajalik ettevõtte terviklikuks juhtimiseks.

Hinnatavad kompetentsid lepitakse enne hindamist lähtudes ametikoha profiilist ja ettevõtte vajadustest kokku. Kui ettevõttel on oma kompetentsimudel (ehk kogum kriitilistest kompetentsidest rollis õnnestumiseks) välja töötatud, võtame hindamise aluseks olemasoleva mudeli.

Oleme nii sobivuse kui arengupotentsiaali määratlemise eesmärgil hinnanud ettevõtete soovil kõige enam kompetentse nagu äriline ja strateegiline mõtlemine, koostöö, initsiatiiv, saavutusorientatsioon, meeskonna juhtimine. Sageli oleme andnud eksperthinnanguid ka kolme kompetentsigrupi lõikes: mõtlemine, enesejuhtimine, suhete juhtimine.