Aita inimestel väärikalt organisatsioonist lahkuda !

Olukorrad, kus tööandjal tuleb teha raskeid otsuseid ning töötajast või töötajatest loobuda, on enamasti pingelised ja komplitseeritud. Toetust vajavad nii lahkujad, allesjääjad kui otsuste langetajad.

FONTES PAKUB TUGE:

Juhtidele

 • Organisatsiooni nõustamine outplacement’i ettevalmistamisel. Suhtekorralduslike aspektide planeerimine.
 • Abi talendiinventuuri läbiviimisel - kriteeriumide paikapanek, mille alusel otsustada, kes töötajatest võiks lahkuda, kes jääda.
 • Juhtide nõustamine koondamis-/lahkumisteate edastamise vestluse läbiviimiseks (sõnumi edastamine, tagasiside andmine, suhtlemistehnikad jne).
 • Juhtide nõustamine koondamiste ajal ja pärast seda (kuidas enda emotsioonidega toime tulla jne).

Personalijuhtidele ja –spetsialistidele

 • Nõustamine outplacement’i poliitika, programmi ja kommunikatsioonikava väljatöötamisel.
 • Nõustamine outplacement’i pakettide kokkupanemisel erinevatele töötajate segmentidele, segmentide määratlemine (kaasatud ka juht).
 • Lahkumisintervjuude läbiviimise nõustamine ja koolitus.
 • Outplacement’i koolitus, sh riiklikult õigusaktidega reguleeritu, suhtlemine Tööturuameti ja Töötukassaga jms.
 • Karjääriplaneerimise koolitus.

Töötajatele (individuaalselt/grupis)

 • Individuaalne (karjääri)nõustamine.
 • Potentsiaali hindamine: tugevate külgede ja arenguvajaduste analüüs (hindamiskeskus).
 • Tööotsimis- ja kandideerimisoskuste arendamine.
 • Grupikoolitused.
 • Tööintervjuud (kuidas intervjuuks ette valmistada, käitumine intervjuul vms), CV ja motivatsioonikirja kirjutamine.
 • Karjääri planeerimine.
 • Ülevaade tööturu olukorrast, küsimuste-vastuste vormis nõustamine.
 • Individuaalne nõustamine: nt suhtlemisoskused, emotsioonid, tööintervjuul käitumine, enda esitlemine jne.

MIKS ON  FONTESE  KAASAMINE  KASULIK?

 • Juhtide toetamine aitab protsessi efektiivsemalt läbi viia.
 • Kogenud konsultantide abiga on kergem vältida tööandja maine kahjustumist ning lõpetada töösuhted rahumeelselt - hea, kui alles jääks võimalus, et töösuhe võib tulevikus taastuda.
 • Lahkujate toetamine aitab hoida ka allesjääjate motivatsiooni.
 • Asjatundlik abi aitab säilitada lahkujate enesehinnangut ning neil ka edasiste sammudega paremini toime tulla.

Võta ühendust meie juhtivkonsultantidega:
Piret Jamnes - 6277 081
Tiiu Allikvee - 6277 066