Sinu ettevõtte edukus sõltub inimestest !

Me usume, et talendid annavad organisatsioonile näo ja iseloomu, nad loovad püsiva konkurentsieelise ja kindlustavad ettevõtte eesmärkide saavutamise.

TALENT on töötaja, kes:

  • Oskab - tal on olemas vajalikud oskused.
  • Tahab  - ta on oma tööle ja organisatsioonile pühendunud.
  • Saavutab - ta jõuab oma töös väga heade tulemusteni ning loob organisatsioonile olulisi väärtusi.

Sinu organisatsiooni jaoks on talent see, kes  oskab oma tööd väga hästi, tahab töötada Sinu organisatsioonis ning saavutab väga häid tulemusi!

TALENDIJUHTIMINE:

  • Kaardista organisatsiooni talendivajadus ja olemasolev talendiressurss.
  • Leia organisatsioonile vajalikud puuduvad talendid.
  • Arenda olemasolevaid talente, ühilda talentide individuaalsed ja organisatsiooni strateegilised eesmärgid.
  • Seo talendid organisatsiooniga neid väärtustades, jagades olemasolevaid ressursse võimalikult efektiivselt.
  • Toeta töötajaid organisatsioonist lahkumisel, aidates neid uute sihtide seadmisel.

Meie soov on aidata juhtidel ja organisatsioonidel saavutada väljapaistvaid tulemusi talentide leidmisel, arendamisel ja hoidmisel.