Fontese koolitused

 

Fontes PMP OÜ on täienduskoolitusasutus (majandustegevusteate nr 172417) ning pakub nii avalikke kui ka organisatsioonisiseseid koolitusi.

 

Organisatsioonisisesed koolitused:

 • Praktilised intervjueerimisoskused.
 • Personalivalik.
 • Töötajate hindamine.
 • Sihtotsingu valu ja võlu.
 • Kuidas teha tulemuslikke valikuid.
 • Onboarding - sisseelamise toetamine.
 • Arenguvestluste läbiviimine.
 • Tagasisideandmise koolitus - kiitmine ja kriitika.
 • Praktilised nõustamismeetodid.
 • Grupitöömeetodid - koolitus sisekoolitajatele.
 • Karjäärinõustamise koolitus.
 • Meeskonnaseminar.
 • Coaching ja coachingumeetodid.
 • Coachiv juhtimine.
 • Lahenduskeskne coaching.
 • GROW mudeli koolitus.
 • Internal Coaching - organisatsioonisuseste programmide koordinaatorite väljaõppeprogramm.
 • OPQ32 kasutajakoolitus.
 • 360 kraadi tagasiside hindamine ja tagasiside läbiviimine.
 • Talendijuhtimine.
 • Kompetentsimudeli loomine.
 • Palgasüsteemide loomine ja arendamine.
 • Ametikohtade hindamine.

 

 

FONTESE KOOLITUSED ja PROGRAMMID:


KARJÄÄRICOACHINGU PROGRAMM

Kõik otsivad endale pidevalt sobivat rakendust, kõhklevad ja kahtlevad, kas on ikka õiget asja tegemas. Organisatsioonide jaoks on praeguses tööturusituatsioonis ülioluline saada õiged inimesed õigetele kohtadele. Siinkohal tulebki appi KARJÄÄRICOACH, kes aitab inimestel oma ambitsioonides ja võimalustes selgusele jõuda, aitab paika panna realistlikud orientiirid ning teha teadlikumaid otsuseid ja karjäärisamme.

TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT

ÕPPEKAVA


 
COACHINGU TÖÖTUBA

Töötuba sobib neile, kes soovivad omandada maailmas enimkasutatud coachingu mudeli GROW kasutamise oskust, seda nii igapäevatöös juhina kui ka coachingu- ja mentorlussessioonide läbiviijana.


TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT


ÕPPEKAVA

 

 FONTESE MENTORITE PROGRAMM

Programmi eesmärk on viia kokku juhid erinevatest oragnisatsioonidest ja pakkuda neile võimalust koostööks, mis oleks mõlemale osapoolele arendav. Programmi osalejad jagunevad mentoriteks ja menteedeks.


TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT.

ÕPPEKAVA

 

 OPQ testi kasutaja koolitus

OPQ testi kasutaja koolitusel omandab osaleja OPQ isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks ja tagasisideintervjuu läbiviimiseks vajalikud oskused, sh omandab oskused kompetentside hindamiseks nii sobivuse kui arendamise eesmärgil.


TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT

ÕPPEKAVA

 

 

 

 INTERVJUEERIMISKOOLITUS

Kuidas intervjuul kindlaks teha, kas kandidaadil on olemas just need omadused, mida vaja või mida ta väidab endal olevat? Koolitusel räägime kuidas professionaalselt ja efektiivselt läbi viia töökeskset intervjuud, motivatsiooniintervjuud ja taustaintervjuud. Fontese konsultandid jagavad teiega metoodilisi võtteid, intervjuuküsimusi ja vorme intervjuutulemuste talletamiseks, mida nad igapäevaselt ka ise kasutavad.

TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT
ÕPPEKAVA

 

 FONTESE MENTEEDE PROGRAMM

Toimub registreerimine Fontese I Menteede programmi. Programmi eesmärgiks on viia sind kokku professionaalse mentoriga, kes keskendub sinu arenguvajadustele ja eesmärkidele nind kellega saad arutada enda arenguga seotud olulisi teemasid Programmi raames pakume juhiprofiili analüüsi, tööalase küsimustiku täitmist ja konsultandi tagasisidet, koostööd mentoriga. Tule liitu programmiga!


TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT
ÕPPEKAVA MINU KARJÄÄRIPLAAN

Inimesed soovivad endale head elu, eneseteostust, pidevat arengut ja tööd, mis pakub rõõmu ja millel on mõte. Kuidas seda leida? Kuidas aru saada, missugune töö sobib ja missugune mitte? Kuidas jääda sealjuures realistlikuks ja võimalusi ära kasutada? Teeme koolituspäeval läbi lihtsaid harjutusi enda, oma olukorra ja kaugemate ning lähemate karjäärieesmärkide analüüsimiseks ja õpime ära karjääriotsuse tegemise mudeli. See koolitus sobib nii neile, kes aitavad teistel sobivat karjääriteed leida kui ka neile, kes oma isikliku karjääriplaani tahavad selgemaks mõelda.

TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT
ÕPPEKAVA

 


KOOLITAJAD
Fontese koolitusi viivad läbi vanemkonsultandid/koolitajad Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee.


Volikirja nr 2016-1 alusel on tunnistusi õigustatud allkirjastama koolitajad Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee.


KOOLITUSKALENDER

Fontese 2017 koolituskalendri leiad SIIT.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS
Fontes lähtub täiendkoolituste korraldamisel kehtivast täiskasvanuharidus valdkonna õigusaktidest, Fontese õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustest.

 • Õppekorralduse alused leiad SIIT.
 • Koolituste kvaliteedi tagamise alused leiad SIIT.

  Koolitusinfot küsi:
  Aive.Uueni@fontes.ee, 6277060

  Fontes PMP OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner, mille kohta saad lähemalt lugeda SIIT.