Fontese koolitused

 

Fontes PMP OÜ on täienduskoolitusasutus (majandustegevusteate nr 172417) ning pakub nii avalikke kui ka organisatsioonisiseseid koolitusi.

 

Organisatsioonisisesed koolitused:

 • Praktilised intervjueerimisoskused.
 • Personalivalik.
 • Töötajate hindamine.
 • Sihtotsingu valu ja võlu.
 • Kuidas teha tulemuslikke valikuid.
 • Onboarding - sisseelamise toetamine.
 • Arenguvestluste läbiviimine.
 • Tagasisideandmise koolitus - kiitmine ja kriitika.
 • Praktilised nõustamismeetodid.
 • Grupitöömeetodid - koolitus sisekoolitajatele.
 • Karjäärinõustamise koolitus.
 • Meeskonnaseminar.
 • Coaching ja coachingumeetodid.
 • Coachiv juhtimine.
 • Lahenduskeskne coaching.
 • GROW mudeli koolitus.
 • Internal Coaching - organisatsioonisuseste programmide koordinaatorite väljaõppeprogramm.
 • OPQ32 kasutajakoolitus.
 • 360 kraadi tagasiside hindamine ja tagasiside läbiviimine.
 • Talendijuhtimine.
 • Kompetentsimudeli loomine.
 • Palgasüsteemide loomine ja arendamine.
 • Ametikohtade hindamine.

 

 

FONTESE KOOLITUSED ja PROGRAMMID:


KARJÄÄRICOACHINGU PROGRAMM

Kõik otsivad endale pidevalt sobivat rakendust, kõhklevad ja kahtlevad, kas on ikka õiget asja tegemas. Organisatsioonide jaoks on praeguses tööturusituatsioonis ülioluline saada õiged inimesed õigetele kohtadele. Siinkohal tulebki appi KARJÄÄRICOACH, kes aitab inimestel oma ambitsioonides ja võimalustes selgusele jõuda, aitab paika panna realistlikud orientiirid ning teha teadlikumaid otsuseid ja karjäärisamme.

TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT

ÕPPEKAVA

COACHINGU PROGRAMM
Kuidas aidata teisel areneda ja eesmärke saavutada?
Kuidas aidata teisel saada rahulolevamaks ja tõhusamaks professionaaliks?
Kuidas efektiivselt meeskonnaliikmeid juhendada?
Kuidas saada lahti kiusatusest pakkuda probleemidele valmis lahendusi?
Kuidas juhendada õigeid küsimusi küsides?

TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT

ÕPPEKAVA


 COACHINGU TÖÖTUBA

Töötuba sobib neile, kes soovivad omandada maailmas enimkasutatud coachingu mudeli GROW kasutamise oskust, seda nii igapäevatöös juhina kui ka coachingu- ja mentorlussessioonide läbiviijana.


TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT


ÕPPEKAVA

 

 FONTESE MENTORITE PROGRAMM

Programmi eesmärk on viia kokku juhid erinevatest oragnisatsioonidest ja pakkuda neile võimalust koostööks, mis oleks mõlemale osapoolele arendav. Programmi osalejad jagunevad mentoriteks ja menteedeks.


TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT.

ÕPPEKAVA

 

 OPQ - testi kasutaja koolitus

OPQ testi kasutaja koolitusel omandab osaleja OPQ isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks ja tagasisideintervjuu läbiviimiseks vajalikud oskused, sh omandab oskused kompetentside hindamiseks nii sobivuse kui arendamise eesmärgil.


TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT

ÕPPEKAVA

 

 

 

 FOKUSSEERITUD INTERVJUU KOOLITUS

Fokusseeritud intervjuud kasutatakse kompetentside hindamiseks ja see on üks süsteemsemaid, tõhusamaid ja odavamaid meetodeid kandidaadi eelneva soorituse ja potentsiaali kaardistamiseks.

Intervjuu käigus keskendutakse käitumuslike näidete leidmisele läbi lugude rääkimise . Selle meetodi abil saab kaardistada eristavaid kompetentse nagu koostöö, initsiatiiv, planeerimine ja organiseerimine, mõjutamine, meeskonna arendamine jne.  Selline intervjuu vähendab oluliselt subjektiivseid hinnanguid, sest kogutakse fakte, mitte arvamusi või tõekspidamisi.


TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT
ÕPPEKAVA

 

VÄRBAMISINTERVJUU KOOLITUS

Kas oled tabanud end uue kolleegi valimisel iseendalt küsimas:

Kuidas lühikese ajaga maksimaalselt kasulikku infot saada?

Kas ta rääkis ikka tõtt?

Mida ta eelmises töökohas on saavutanud?

Mida talle tegelikult teha meeldib?

Kauaks ta meile pidama jääb?

Mis see oli, mis mind häirima jäi?

 Kui jah, siis oled oodatud Fontese koolituspäevale.


TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT
ÕPPEKAVA

 

 FONTESE MENTEEDE PROGRAMM

Toimub registreerimine Fontese I Menteede programmi. Programmi eesmärgiks on viia sind kokku professionaalse mentoriga, kes keskendub sinu arenguvajadustele ja eesmärkidele nind kellega saad arutada enda arenguga seotud olulisi teemasid Programmi raames pakume juhiprofiili analüüsi, tööalase küsimustiku täitmist ja konsultandi tagasisidet, koostööd mentoriga. Tule liitu programmiga!


TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT
ÕPPEKAVA


LAHENDUSKESKNE COACHING
Lahenduskeskne coaching on välja kasvanud lahenduskesksest lühiteraapiast (Solution Centered Brief Therapy) ning on suunatud nõustatava olukorra parandamisele. Seda saab kasutada alternatiivse meetodina GROW mudelile lühemat aega kestvas nõustamises (1-3 kohtumist). 

TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT.

ÕPPEKAVA.
KUIDAS KUJUNDADA OMA KARJÄÄRI?

Inimesed soovivad endale head elu, eneseteostust, pidevat arengut ja tööd, mis pakub rõõmu ja millel on mõte. Kuidas seda leida? Kuidas aru saada, missugune töö sobib ja missugune mitte? Kuidas jääda sealjuures realistlikuks ja võimalusi ära kasutada? Teeme koolituspäeval läbi lihtsaid harjutusi enda, oma olukorra ja kaugemate ning lähemate karjäärieesmärkide analüüsimiseks ja õpime ära karjääriotsuse tegemise mudeli. See koolitus sobib nii neile, kes aitavad teistel sobivat karjääriteed leida kui ka neile, kes oma isikliku karjääriplaani tahavad selgemaks mõelda.

TÄPSEMAT INFOT LOE SIIT
ÕPPEKAVA

 


KOOLITAJAD
Fontese koolitusi viivad läbi vanemkonsultandid/koolitajad Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee.


Volikirja nr 2016-1 alusel on tunnistusi õigustatud allkirjastama koolitajad Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee.


KOOLITUSKALENDER

Fontese 2018 koolituskalendri leiad  SIIT.ÕPPETÖÖ KORRALDUS
Fontes lähtub täiendkoolituste korraldamisel kehtivast täiskasvanuharidus valdkonna õigusaktidest, Fontese õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustest.

 • Õppekorralduse alused leiad SIIT.
 • Koolituste kvaliteedi tagamise alused leiad SIIT.

  Koolitusinfot küsi:
  Teele.Aija@fontes.ee, 6277071

Fontes PMP OÜ on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner, mille kohta saad lugeda SIIT.